Enginyeria d'eficiència energètica

En els últims 5 anys, ERF ha aconseguit fer estalviar més de 15 GWh i 1.800.000 € als seus clients mitjançant solucions d’estalvi energètic a tot tipus d’edificis i equipaments, a través de monitoratge de consums, auditories energètiques i certificacions ambientals, així com la planificació de l’estalvi energètic a escales urbana i territorial.  

Saber-ne més

Consultoria ambiental, territorial i urbana

ERF desenvolupa tasques de planificació i disseny territorial en plans i projectes urbans i en espais lliures.  Es plantegen solucions viables que integren els condicionants de la matriu biofísica i els fluxos ambientals per a obtenir ciutats més habitables, territoris més eficients i projectes d'infraestructures ben inserides a la matriu ambiental.  

Saber-ne més

Gabinet d'estratègies de sostenibilitat i clima

ERF és un gabinet d'anàlisi, disseny i implementació d'estratègies, processos, programes i projectes de sostenibilitat corporativa, gestió ambiental, i mitigació i adaptació al canvi climàtic públics i privats. Divulga conceptes socioambientals i dissenya i dinamitza processos de reflexió, socialització i concertació sostenibilistes.

Saber-ne més