Vés al contingut

Avís Legal - Condicions Generals d'Ús

1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades identificatives: ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS S.L., amb NIF B60598323, amb domicili social al carrer de Balmes, número 18, 2n 1a de Barcelona – 08007 (d'ara endavant  LA SOCIETAT).

2. USUARIS: L'accés i/o ús del lloc web de la SOCIETAT atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL LLOC WEB: El lloc web de LA SOCIETAT proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, eines, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a LA SOCIETAT, i als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest Registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa.

4. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LA SOCIETAT  ofereix a través de la seva ubicació web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic - il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA SOCIETAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

LA SOCIETAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA SOCIETAT  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines.

5. PROTECCIÓ DE DADES: LA SOCIETAT compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica, i de l'altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de compilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a LA SOCIETAT, es farà saber a l’usuari l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau. Així mateix, LA SOCIETAT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA SOCIETAT  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: LA SOCIETAT es reserva el dret de fer sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma amb la qual aquests apareixen presentats o localitzats en aquesta pàgina.

8. UTILITZACIÓ DE GALETES: LA SOCIETAT podrà utilitzar galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu lloc web. Les galetes s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per LA SOCIETAT, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d'accedir als continguts.

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el lloc web de LA SOCIETAT es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LA SOCIETAT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D'EXCLUSIÓ: LA SOCIETAT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11. GENERALITATS: LA SOCIETAT  perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA SOCIETAT  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA SOCIETAT  i l’usuari es regirà per la normativa catalana i espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.