Vés al contingut

El Consell de Mallorca presenta el Pla Director d’Eficiència Energètica i Autoconsum en l’horitzó 2030

El full de ruta defineix les actuacions per aconseguir els objectius climàtics en els edificis i la flota de vehicles de la institució

Façana interior de la Finca Raixa, propietat del Consell de Mallorca © ERF  

El Consell de Mallorca va presentar el Pla Director d’Eficiència Energètica i Autoconsum, elaborat per ERF, que descriu les mesures per aconseguir els objectius de reducció d’emissions de la institució per a l’any 2030 en dos escenaris diferents. El primer garanteix el compliment dels compromisos relacionats amb al Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i transició energètica de les Illes Balears; el segon, més ambiciós, compleix els objectius fixats per la UE. D’acord amb els compromisos europeus, la institució preveu pel 2030un estalvi energètic del 36%, una reducció del 55% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i que les renovables representin el 40% del total d’energia consumida.

Aquest pla presenta una estratègia global orientada a l’acció, amb 15 mesures que afecten als edificis del Consell, i 7 més en referència a la flota pública de vehicles. Addicionalment, l’informe fa una aproximació del que suposaria assolir la neutralitat climàtica d’emissions directes i el balanç net amb producció d’energia solar fotovoltaica per a l’any 2030.  

 Més informació i ressò als mitjans:

Ara Balears, El Pla d'eficiència energètica del Consell de Mallorca proposa un estalvi energètic del 36%

Europa Press, El Plan de Eficiencia Energética del Consell contempla 22 acciones para alcanzar los objetivos 2030 de la UE

Consell de Mallorca, El Consell de Mallorca presenta el Pla d’Eficiència Energètica de la institució amb 22 accions concretes per assolir els objectius i compromisos de la UE d’acord amb l’horitzó 2030 de sostenibilitat ambiental (comunicat oficial).

Baixa pdf