Vés al contingut

El projecte de rehabilitació energètica de l'edifici B de l'Hospitalet de Llobregat obté el cofinançament PO FEDER Eix 4

La rehabilitació amb criteris d'elevada eficiència energètica de l'edifici d'oficines B de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha obtingut el cofinançament del 50% del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d'acord amb la convocatòria per a entitats locals de l'Ordre GAH/45/2016.

Aquest ha estat un dels set únics projectes que ha obtingut finançament en l'eix 4, i un dels dos únics atorgats a un ajuntament (els altres cinc han estat atorgats a les diputacions provincials). En concret, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha obtingut el 50% de l'import de la rehabilitació de l'edifici, pressupostat en més de dos milions d'euros.

L'objectiu estratègic de l'operació és disposar d'una rehabilitació energètica integral i modèlica que incentivi l'activació de la rehabilitació energètica al municipi tant a nivell d'edificis públics com d'edificis privats. L'operació millorarà les qualitats de l'edifici, reduint-ne els consums energètics un 60% i millorant el confort dels seus usuaris. ERF va donar suport tècnic a l'Ajuntament de l'Hospitalet per a l'elaboració de la Memòria tècnica, el certificat d'eficiència energètica i les propostes d'estalvi.

Baixa pdf