Vés al contingut

ERF redueix un 84% de les seves emissions de CO2 en quatre anys

Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya

ERF disposa d'inventaris d'emissions des de 2009. Tanmateix, a través de l’adhesió Programa d’Acords Voluntaris que impulsa la Generalitat de Catalunya, A partir de 2012 ERF pública  les seves emissions de CO2 amb el compromís de implantar progressivament mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. ERF va rebre el certificat d'adhesió al programa l'any 2012. 

L'any 2016 ERF ha realitzat de nou l'inventari corresponent al 2015 utilitzant la calculadora en línia que posa a disposició l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). L’inventari ha comprès les emissions generades essencialment pel consum elèctric, el consum de combustibles fòssils associats a la mobilitat de la flota pròpia i el corresponent als desplaçaments comercials i per projectes, a més del consum d'aigua. Les emissions anuals d’ERF el 2015 per aquests conceptes ha estat de 2,65 t CO2eq, molt per sota de les 16,18 t CO2eq emeses en el primer inventarirealitzat l'any 2012, gràcies a les actuacions progressives aplicades durant quatre anys.

D’altra banda les mesures plantejades, que donen continuïtat a les ja empreses, han anat més enllà de les fonts d’emissions incloses a l’inventari i se n’han formulat d’addicionals relacionades la minimització de residus i la corresponsabilització de tot l’equip.

Entre d’altres, el principals objectius que persegueixen les mesures aplicades durant aquest període són: disminució del consum elèctric (ús d’equip informàtics eficients, instal·lació de proteccions solars, ...); optimització dels desplaçaments (videoconferències, priorització de modes de transport eficients, ...) i el manteniment de la correcta gestió dels residus (recollida selectiva de paper, cartró, plàstic i envasos, vidre, fracció orgànica, fracció resta, tònners, …). 

Més enllà de la reducció de consum a l'oficina, la contractació de Som Energia, que lliura certificació d'origen renovable de l'energia que comercialitza, i l'abonament a Taxi Ecològic -que garanteix viatges amb vehícles híbrids i elèctrics- han contribuït significativament a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Baixa pdf