Vés al contingut

De la tinença a l’ús, l’habitatge com a equipament

Arran de l’exposició del cas de La Borda, cooperativa d’habitatge en sessió d’ús de Barcelona, que va fer l’Hernán Córdoba, un dels seus membres, al 4t taller del bloc d’Edificació del cicle “Créixer sense consumir” organitzat pel Palau Macaya, es va generar un estimulant debat que m’agradaria compartir:

L’habitatge ja fa molt que ha deixat de ser un valor refugi i s’ha convertit en un valor immobiliari, per això trobo interessant la visió de la cooperativa de veure’l com un equipament per a tothom, amb espais privatius flexibles i espais per a usos i serveis comuns.

El projecte s’ha aixecat des de la base, amb la participació activa de les famílies en la presa de decisions des del minut zero, tot generant un procés d’apoderament ciutadà.

El seu treball ha servit per replantejar algunes normatives urbanístiques i energètiques desfasades, com l’obligatorietat de disposar d’aparcament subterrani o d’un comptador elèctric i d’aigua individuals per habitatge.

En paral·lel han sorgit altres iniciatives catalanes per replicar el model, com La Dinamo o Sostre Cívic, i l’administració segueix els seus processos amb molt d’interès .

A Barcelona només el 2% del parc d’habitatges és públic, molt lluny del 30% dels països anglosaxons. Avui dia, l’administració pública catalana no disposa de prou recursos per fer tots els habitatges de protecció oficial (HPO) de lloguer que caldria i moltes de les antigues empreses públiques d’habitatge municipal han anat tancant per manca de viabilitat. Aquests nous models cooperatius amb participació ciutadana podrien assumir part de les gestions necessàries per a construir habitatges assequibles que l’administració no pot assumir.

Al meu entendre,en aquest país, i en particular a Barcelona, cal sòl a preu assequible. Per aquest motiu seria interessant que l’administració pública prioritzés la compra de sòl o fins i tot la protecció dels preus del sòl privat, tal com fan altres països, deixant que la ciutadania s’autoorganitzés per dissenyar i construir els habitatges.

Etiquetes 
Habitatge