Vés al contingut

Josep M. Palau

Consultoria ambiental, territorial i d'urbanisme

Biòleg i Postgrau en Ciutat i territori sostenible

 

La meva feina a ERF

Vaig començar a treballar a l’empresa el juny de 1999 i des de 2005 exerceixo la responsabilitat de cap de projectes. Al llarg d’aquests 16 anys com a consultor ambiental m’he especialitzat en els àmbits de la gestió i la planificació territorial, l’avaluació ambiental estratègica, el patrimoni natural i la biodiversitat, el verd urbà i el canvi climàtic.

Al llarg del meu exercici professional he dirigit, coordinat o participat  en més d’un centenar de projectes. Entre els duts a terme els darrers anys destacaria l’Avaluació ambiental estratègica del Pla director d’infraestructures de la RMB (ATM, 2013) i Gestió de nous riscos climàtics a les infraestructures de transport d’electricitat (REE, 2012).

Sóc autor dels llibres La creación de valor compartido en el sector energético. 25 casos prácticos (2015) i Canon de Belloch. Catálogo razonado de arbolado urbano (2015) i coautor de El transporte eléctrico y su impacto ambiental. Reflexiones y propuestas para la mejora de la evaluación ambiental (2012).

La meva experiència

Abans de la meva incorporació a ERF vaig treballar com a educador ambiental (1999). Prèviament, havia exercit, com a biòleg intern resident (BIR), les especialitats de Bioquímica Clínica (1994-1997) i Microbiologia i Parasitologia Clíniques (1991-1993).

Cada projecte és una oportunitat, afrontada amb il·lusió renovada, per contribuir a fer un món més sostenible

M’agrada caminar per la muntanya i sóc un gran aficionat a la fotografia de natura i a l’escriptura, tant en el seu vessant tècnic com literari.