Vés al contingut

Diagnosi energètica dels mercats de la província de Barcelona

Oportunitats d’estalvi i eficiència energètica en les infraestructures, instal·lacions i l’operació dels mercats
 • Interior del mercat de Mataró © Elaboració pròpia

  Interior del mercat de Mataró © Elaboració pròpia

 • Detall de la coberta del mercat de Mataró © Elaboració pròpia

  Detall de la coberta del mercat de Mataró © Elaboració pròpia

 • Entrada del Mercat Central de Sabadell © Elaboració pròpia

  Entrada del Mercat Central de Sabadell © Elaboració pròpia

 • Coberta del Mercat Central de Sabadell © Viquipèdia

  Coberta del Mercat Central de Sabadell © Viquipèdia

Client 
Diputació de Barcelona
Lloc 
Província de Barcelona
Període 
2021

Motivació

Davant l’increment del consum en els subministraments dels mercats municipals en els darrers anys, així com l’augment del preu de l’energia, el present estudi analitza les oportunitats d’estalvi i eficiència dels mercats municipals de Barcelona. S’ha seleccionat una mostra representativa conformada per set ubicacions, que han permès extreure mesures per potenciar l’estalvi energètic i econòmic al conjunt de mercats de la demarcació.

Resultats

La diagnosi energètica de cada un dels mercats analitzats en detall (Santa Perpètua de la Mogoda, Barberà del Vallès, Mercat Central de Sabadell, Mercat de la plaça de Cuba de Mataró, Ripollet, Castellar del Vallès i Rubí) s’ha centrat en els àmbits de la facturació, l’envolupant, les instal·lacions, l’operació i el manteniment, així com la producció renovable. A partir dels resultats de les set auditories energètiques, s’han identificat 26 mesures d’estalvi energètic a curt, mitjà i llarg terminis.

Baixa pdf