Vés al contingut

Dimensionament del potencial fotovoltaic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Anàlisi de l’abast del potencial fotovoltaic, dimensionament de les instal·lacions en equipaments i terrenys municipals i càlculs per a ajuts fiscals
  • Elaboració pròpia a partir de l’ortofotografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

    Elaboració pròpia a partir de l’ortofotografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

  • Elaboració pròpia a partir de l’ortofotografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

    Elaboració pròpia a partir de l’ortofotografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

  • Visualització elaborada a partir de l’eina de simulació Pvsyst

    Visualització elaborada a partir de l’eina de simulació Pvsyst

Client 
Ajuntament de Caldes de Montbui
Lloc 
Caldes de Montbui
Període 
Febrer-Octubre 2021

Motivació

D’acord amb el PAESC 2021-2030 de Caldes de Montbui, que té l’objectiu de reduir més de la meitat de les emissions municipals l’any 2030 i esdevenir neutre climàticament l’any 2050, el consistori ha endegat diverses iniciatives per incrementar la producció local d’energia renovable. Amb l’objectiu de conèixer el potencial fotovoltaic del municipi, ERF ha fet un estudi per valorar les ubicacions idònies per a les instal·lacions fotovoltaiques i estimar-ne l’abast. Addicionalment, s’ha dut a terme un informe per avaluar l’escenari fiscal més adequat per potenciar l’accés a l’energia fotovoltaica de consum privat entre els habitants del municipi. 

Resultats

L’estudi tècnic de dimensionament de les instal·lacions municipals valora el potencial fotovoltaic de la producció local en equipaments i terrenys públics. L’anàlisi abasta 35 instal·lacions fotovoltaiques, sobre edificis i sobre terreny, que poden generar més de 2.000 MWh anuals d’electricitat. També s’han valorat els possibles ajuts fiscals sobre l’IBI d’instal·lacions solars fotovoltaiques privades. Per a aquest propòsit, s’han plantejat tres escenaris amb diferents percentatges de bonificació de l’IBI i diversos terminis d’aplicació. Tenint en compte els temps de retorn de les inversions d’una instal·lació tipus i l’impacte sobre la tresoreria municipal, l’informe determina quin grau de bonificació es podria adoptar sobre diferents edificis i planteja mecanismes per facilitar-ne l’aplicació.

 

Baixa pdf