Vés al contingut

Exposició 'Tu en el teu món. Ecologia quotidiana i sostenibilitat'

Aplicació pràctica dels conceptes socioambientals bàsics
Client 
Obra Social i Cultural de Caixa Terrassa
Lloc 
Terrassa
Període 
2005-2007

Motivació

L'ecologia ha entrat a les vides de tothom, s'ha fet quotidiana. Però la qüestió ambiental és encara un fenomen nou. La majoria de les persones estan mancades de referents. Per això hi ha tanta confusió entorn dels temes ecològics i tanta dificultat a gestionar-los adequadament.

Resultats

Es tracta d'una exposició que aborda els aspectes socioambientals bàsics que afecten la ciutadania. És la primera instal·lació museogràfica permanent al nostre país que presenta de forma conjunta els aspectes ecològics bàsics sobre la vida diària de les persones, incidint especialment en els actes i en les actituds individuals i les seves conseqüències.

Els continguts s'articulen a través de vuit unitats temàtiques (consum, residus, soroll, l'aire/l'atmosfera, aigua, energia, mobilitat, i espai.), cada una de les quals consta d'un o diversos mòduls expositius: Cada mòdul es planteja des de la interpel·lació al visitant:

  • Tu, què menges?
  • Tu, on compres?
  • Llegeixes les etiquetes?
  • A casa, destrieu la brossa?
  • Recicles o malverses?
  • Etcètera. 

Aquestes preguntes són el punt de partida per iniciar una exploració temàtica on, a partir de diversos recursos museogràfics (audiovisuals, interactius, plafons explicatius, etc.), s'analitzen els comportaments diaris dels visitants i les conseqüències que tenen per l'entorn compartit.

La instal·lació, tot i que pretén induir actituds cívicament constructives i solidàries, s'ha concebut allunyada de tota pretensió moralista. Al contrari, és un terreny d'exploració per tal que el propi visitant, ja amb tota la informació de qualitat, clara i ordenada, sigui conscient del pes de les seves accions, i pugui escollir.

Baixa pdf