Vés al contingut

Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible dels municipis (PAES)

Plans concertats amb els agents de l'administració local
Client 
Diputació de Barcelona
Lloc 
Catalunya
Període 
2010-2013

Motivació

ERF ha elaborat els Plans d'Acció de l'Energia Sostenible de Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Rellinars i Vallirana, que tenen per objectiu reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) un 20% en l'horitzó 2020. A Rellinars, a més a més, s'ha redactat el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic. Per assegurar que aquests plans siguin molt executius i pràctics es va fer una diagnosi detallada a partir de la visita de diferents equipaments i l'entrevista de múltiples actors.

Resultats

Els plans caracteritzen les accions a implantar fins a l'any 2020 a través de fitxes que inclouen els detalles de les accions a fer, el responsable de la seva execució, el pressupost i el calendari d'implantació. El PAES de Vallirana, per exemple recull 19 accions que permetran reduir el 20,2% de les emissions de CO2 equivalent del conjunt de sectors englobats en l'àmbit del PAES i el 44% de les emissions de l'àmbit pròpiament municipal.

Baixa pdf