Vés al contingut

Protocol de criteris de sostenibilitat en els projectes i obres de l’AMB

Metodologia per incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat en projectes d’edificis i d’espai públic de l’AMB
  • Protecció solar exterior en un edifici © Viquipèdia

    Protecció solar exterior en un edifici © Viquipèdia

  • El protocol considera mesures com la generació d’energia renovable als equipaments © Pixabay

    El protocol considera mesures com la generació d’energia renovable als equipaments © Pixabay

  • El protocol té en compte la gestió dels espais verds © ERF

    El protocol té en compte la gestió dels espais verds © ERF

Client 
AMB
Lloc 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Període 
2021

Motivació

El Protocol de Sostenibilitat és una eina transversal de suport i orientació en clau de sostenibilitat per a la redacció de projectes d’espai públic i habitatge i per a l’execució de les obres que es fan des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El protocol dota d’eines i capacitats avançades en l’àmbit de la sostenibilitat a l’equip tècnic a càrrec dels projectes.

Resultats

El protocol elaborat per ERF és una eina transdisciplinària que incorpora 19 criteris d’obligat compliment, que es valoren quantitativament i de manera objectiva en termes de sostenibilitat. Els criteris es diferencien segons el tipus de projecte: projecte urbà d’espais lliures (parcs), projecte urbà d’espais urbans (carrers i places), edifici d’equipament i edifici d’habitatge. El protocol se centra en la implantació dels criteris durant les primeres fases del plantejament i el disseny del projecte, posant èmfasi en el procés i la definició dels objectius finals. El protocol s’ha testejat mitjançant la seva implantació en una dotzena de projectes reals de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic. 

Més informació

 

 

Baixa pdf