Vés al contingut

Vulnerabilitat de la xarxa ferroviària d’FGC envers els efectes del canvi climàtic

Diagnosi dels principals impactes climàtics sobre la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • Les vies són un dels punts clau analitzats a la diagnosi © Viquipèdia

    Les vies són un dels punts clau analitzats a la diagnosi © Viquipèdia

  • La diagnosi contempla els impactes sobre el cremallera de la Vall de Núria © Viquipèdia

    La diagnosi contempla els impactes sobre el cremallera de la Vall de Núria © Viquipèdia

  • L’anàlisi té en compte els impactes potencials derivats de perills climàtics © Viquipèdia

    L’anàlisi té en compte els impactes potencials derivats de perills climàtics © Viquipèdia

Client 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Lloc 
Catalunya
Període 
2021

Motivació

Per tal de reforçar la capacitat d’adaptació de la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) als impactes del canvi climàtic, s’ha dut a terme la diagnosi de les vulnerabilitats de les infraestructures d’FGC a aquest fenomen. L’objectiu final de la companyia és desenvolupar una Estratègia d’adaptació al canvi climàtic en l’horitzó 2030, la qual s’alinea amb el seu compromís d’acció climàtica que ha fet palès en els últims anys.

Resultats

La diagnosi identifica les fortaleses i febleses de la xarxa d’FGC en relació amb l’adaptació al canvi climàtic, així com els àmbits d’atenció especial i una sèrie de criteris i recomanacions per a l’elaboració de l’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic esmentada anteriorment. L’experiència i l’expertesa dels responsables de les diferents àrees tècniques d’FGC implicades en la gestió de la infraestructura ferroviària han estat claus per a la redacció de l’informe. En el marc del projecte, també s’ha compilat una sèrie d’actuacions preventives i correctores per incrementar la resiliència de la xarxa.

L’informe s’ha elaborat amb la col·laboració de la consultoria de mobilitat i transport Cinesi.

Més informació

Baixa pdf