Vés al contingut

LEED

-- contingut taxonomia no apareix a la web --

LEED

El segell LEED, desenvolupat pel U.S. Green Building Council, és una eina global de projectació, avaluació i auditoria independent de la qualitat ambiental i energètica dels edificis, a partir de la valoració qualitativa mitjançant ecopunts de valors objectius i mesurables.

LEED és el segell de referència mundial en qualitat ambiental, i també una eina d'identificació i valoració de promocions singulars. L’any 2016 existeixen, en 140 països, més de 50.000 edificis certificats i 45.000 en procés. 

Factors diferencials LEED

La certificació LEED garanteix l’eficiència global de l’edifici i la capacitat de demostrar-ho i comunicar-ho. La certificació ambiental i energètica d’un edifici permet: 

 • Minimitzar l’impacte ambiental: LEED quantifica el grau de qualitat ambiental i planteja estratègies concretes per reduir l'impacte.
 • Diferenciació i visibilitat internacional. El segell LEED s'associa a innovació, qualitat i excel·lència.
 • Estalvi econòmic i energètic en consum d’aigua i energia (entre el 30 i el 60%) i manteniment. La majoria d'inversions en noves solucions i tecnologies eficients s'amortitzen a curt termini.
 • Rendibilitzar la inversió: l’actiu immobiliari pot créixer fins a un 20%. Cada vegada més compradors i més llogaters estan interessants amb un edifici amb el segell LEED.
 • Més confort i millor salut: increment mitjà d'un 10% de la productivitat en edificis d'oficines que cuiden la qualitat de l'aire interior, el confort visual i acústic.
 • Project management ambiental: la gestió LEED contínua i rigorosa durant el projecte, la construcció i la posada en marxa garanteix l'acompliment dels objectius ambientals i energètics del projecte original.

Els serveis inclouen

 • Per a propietaris / promotors: Anàlisi de viabilitat de la certificació LEED i estratègia de la seva aplicació. Gestió efectiva de la seva implantació: suport a l'arquitectura i l'enginyeria, simulacions energètiques i alternatives de millora, plecs de condicions específics per a contractistes, etc. Justificació de compliment davant del GBCI. Coordinació del procés de certificació, amb l'empresa de project management.
 • Per a projectistes / arquitectes: aportació d'idees innovadores ambientals i energètiques i suport tècnic per a la seva implantació. Simulacions energètiques i alternatives de millora. Certificacions energètiques. Redacció de memòries de sostenibilitat i medi ambient.
 • Per a empreses constructores: seguiment de l'aplicació de criteris LEED. Redacció de plans específics: pla de control de l'erosió i la sedimentació, pla de qualitat de l'aire interior, etc.

I també                                        

 • ERF contribueix a dissenyar edificis i equipaments de molt baix consum (qualificació A, nZEB) i baix impacte ambiental (p.ex. anàlisi de cicle de vida de materials constructius).
 • També tenim experiència en d'altres sistemes de certificació, com BREEAM VERDE.