Skip to main content

Sustainability criteria protocol in projects and works of the AMB

Methodology to incorporate environmental and sustainability criteria in building and public space projects of the AMB
  • Protecció solar exterior en un edifici © Viquipèdia

    Protecció solar exterior en un edifici © Viquipèdia

  • El protocol considera mesures com la generació d’energia renovable als equipaments © Pixabay

    El protocol considera mesures com la generació d’energia renovable als equipaments © Pixabay

  • El protocol té en compte la gestió dels espais verds © ERF

    El protocol té en compte la gestió dels espais verds © ERF

Client 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
Location 
Catalunya
Period 
2021
Download pdf