Pasar al contenido principal

Guia de ambientalización y circularidad para eventos locales

Quatre ajuntaments avancen per reduir l'impacte ambiental de fires i festes.
  • Residus plàstics en un esdeveniment local

    Residus plàstics en un esdeveniment local

Cliente 
Diputació de Barcelona
Lugar 
Barcelona
Periodo 
2020-2021

Motivació

La celebració d’esdeveniments té un impacte ambiental significatiu; a causa del consum de recursos–com energia, aigua i materials–, la generació de residus, de contaminants atmosfèrics i soroll, entre d’altres. L’assistència de persones de fora del municipi fa incrementar també l’impacte, associat a la mobilitat.

Diferents municipis han sol·licitat el suport tècnic a l'Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona per tal de reduir la petjada ambiental dels actes, festes i fires que organitzen, sovint amb la participació d’entitats i associacions locals.   

Resultats

S’han dut a terme sessions de treball amb les àrees de medi ambient i cultura dels ajuntaments implicats, i sessions participatives amb el teixit associatiu. Això ha permès conèixer de primera mà la realitat de cada municipi, les necessitats de les àrees municipals implicades i de les associacions que participen de l’organització d’actes. També s’han identificat avenços i accions ja empreses per a fer més sostenibles els esdeveniments. 

ERF ha redactat una Guia de recomanacions adaptada a la realitat de cada municipi, a mode de guia d’ambientalització i circularitat, partint d’una breu diagnosi prèvia, que conté:

  • Recomanacions durant la planificació i execució de l’esdeveniment, envers diversos temes: alimentació sostenible, prevenció i gestió de residus, mobilitat sostenible, eficiència energètica i eficiència en el consum d’aigua.
  • Proposta d’indicadors de seguiment per avaluar les millores aplicades.

  • Estratègies de comunicació i implementació a escala local per maximitzar l’impacte positiu de les mesures empreses.

  • Check-list sobre cada vector ambiental, per facilitar el control de les diferents recomanacions que s’han dut a terme. 

  • Benchmarking d’estratègies per facilitar l’aplicació real de la guia: incorporació en ordenances, mesures de govern o instruccions tècniques.

Descargar pdf